استاکردستی یا لیفتراک دستی متشکل از دو قسمت جابجایی و بالابردن بار و پالت در ارتفاع به صورت دستی می باشد. عمل بالا بردن بار و پالت توسط جک هیدرولیک دستگاه انجام می پذیرد. که به صورت پدال زدن و یا استفاده از دستگیره، میتوان پمپ جک را بالابرد.

این وسیله بسیار پر کاربرد میباشد و عمل بار گیری و تخلیه بار را بسیار راحت و سریعتر میکند

استاکر متشکل شده است از یک عدد جک هیدرولیک دو ستون دو پایه برای حفظ تعادل و دو شاخک برای بار