موجودیت کالا: کالا در انبار

استاکر دستی استاکر با ظرفیت 1 تن ، 3 تن حداکثر ارتفاع بالابری استاکرها 160 الی 250 cm حداقل ارتفاع 85 mm طول شاخک 90 ، 100 ، 110 cm

موجودیت کالا: کالا در انبار

استاکر دهنه باز ظرفیت 1 تن فاصله دو پایه 120 cm حداقل ارتفاع 85 mm حداکثر ارتفاع 160 cm عرض شاخک دستگاه 74 cm طول شاخک 90 ، 100 ، 110 cm

موجودیت کالا: کالا در انبار

بشکه تخلیه کن ظرفیت 350 KG وزن دستگاه 155 CM حداکثر ارتفاع بالابری 202 cm ارتفاع برای تخلیه بشکه 114 CM عرض دستگاه 89 cm

موجودیت کالا: کالا در انبار

شکه حمل کن وسیله ای برای حمل و جابجایی بشکه می باشد قابل تنظیم برای حمل بشکه های متفاوت

بالا