موجودیت کالا: کالا در انبار

استاکر شارژی استاکر با ظرفیت 1 تن ، 3 تن مرکز ثقل 500 MM حداکثر ارتفاع بالابری 160 الی 350 cm حداقل ارتفاع 9 cm طول شاخک 90 ، 100 ، 110 cm

بالا