موجودیت کالا: کالا در انبار

جک پالت برقی ظرفیت 1/5 تن ، 2 تن مرکز ثقل 600 mm وزن دستگاه 620 kg حداکثر ارتفاع بالابری 12 cm حداقل ارتفاع 8/2 cm عرض دستگاه 54 cm طول شاخک 115 cm

بالا