بشکه تخلیه کن نیمه برقی

بشکه تخلیه کن نیمه برقی کاملا ایرانی تنها مدل بشکه حمل
و تخلیه کن که برای بار گیری و تخلیه بشکه از پشت ماشین هم از آن میشود استفاده نمود.

بشکه تخلیه کن نیمه برقی قابلیت گذاشتن سه بشکه به روی همدیگر را دارد.

این مدل دستگاه قابلیت گرفتن بشکه از کمر را دارد