جک رول حمل کن

جک رول حمل کن قابلیت حمل انواع رول و اجسام دوار را دارد.

 

جک رول حمل کن در شعاعهای مختلف اجسام را بلند کرده و حمل میکند

تحمل وزن این جک پالت تا 2 تن میباشد