جک پالت قیچی بلند

جک پالت قیچی بلند متشکل از مدل تک پیستون ، دو پیستون و سه پیستون میباشد

جک پالت قیچی بلند تنها جک پالتی میباشد که بیشتر از 20 سانتیمتر از زمین ارتفاع میگیرد این نوع جک پالت برای بارگیری و تخلیه بار از پشت وانت ، برای میز تغزیه در کارخانجات و بار هایی که باید بیشتر از 20 سانتیمتر بالا بیایند استفاده میشود این نوع جک پالت پشت بلند و کوتاه دارد این نوع جک پالت تا 30 سانتیمتر بالابری قابلیت حرکت دارد و بیشتر از 30 سانتیمتر به زمین فیکس میشود

جک پالت قیچی در برندهای مختلف وارد (آلمان ،ایتالیا ، ترکیه ، کانادا ، ژاپن ، ایران و… ) و موجود میباشد

 

مشخصات فنی

پشت تا پشت شاخک 55 سانتیمتر

طول شاخک 117 سانتیمتر

عرض هر شاخک 16 سانتیمتر

فاصله مابین دو شاخک 23 سانتیمتر

تناژ از 1 تا 1.5تن

حداقل ارتفاع از زمین 85 میلیمتر

وزن دستگاه 75 الی 85 kg

حداکثر ارتفاع بالابری 80 cm