جک پالت معمولی

جک پالت معمولی به جک پالتی گفته میشود که دارای ابعاد استاندارد میباشند که این ابعاد به شرح جدول توضیحات میباشد

جک پالت معمولی برای جابجایی بار با پالت های استاندارد میباشد و برای پالت های بزرگ تر یا کوچک تر باید از جک پالت ها ی دیگر استفاده میشود
جک پالت معمولی در تناژ مختلف 3تن ، 2.5 تن ، 2تن و … میباشد
در برندهای مختلف وارد (آلمان ،ایتالیا ، ترکیه ، کانادا ، ژاپن ، ایران و… ) و موجود میباشد

مشخصات فنی

پشت تا پشت شاخک 55 سانتیمتر
طول شاخک 115 سانتیمتر
عرض هر شاخک 16 سانتیمتر
فاصله مابین دو شاخک 23 سانتیمتر
تناژ از 1.5 تا 3تن
حداقل ارتفاع از زمین 85 میلیمتر
وزن دستگاه 75 الی 85 kg
حداکثر ارتفاع بالابری 20 cm