جک پالت 3تن بلند

جک پالت 3تن  بلند به جک پالتی میگویند که طول شاخک آن از حالت استاندارد بیشتر باشد.

 

این نوع جک پالت برای پالتهای بلند و طویل استفاده میشود که تعادل آنرا حفظ نماید

جک پالت 3تن  بلند در برندهای مختلف وارد (آلمان ،ایتالیا ، ترکیه ، کانادا ، ژاپن ، ایران و… ) موجود میباشد

مشخصات فنی

پشت تا پشت شاخک 55 سانتیمتر

طول شاخک 150 ، 200 ، 250 سانتیمتر

عرض هر شاخک 16 سانتیمتر

فاصله مابین دو شاخک 23 سانتیمتر

تناژ از 1.5 تا 2.5تن

حداقل ارتفاع از زمین 85 میلیمتر

وزن دستگاه 75 الی 85 kg

حداکثر ارتفاع بالابری 20cm