جک پالت 5 سانتیمتر ارتفاع

جک پالت 5 سانتیمتر ارتفاع به جک پالتی میگویند که حداقل ارتفاع آن زمین 5 سانتیمتر میباشد.

 

این نوع جک پالت برای پالتهایی با ارتفاع کم میباشد.

جک پالت 5 سانتیمتر ارتفاع  در برندهای مختلف وارد (آلمان ،ایتالیا ، ترکیه ، کانادا ، ژاپن ، ایران و… ) و موجود میباشد

 

مشخصات فنی

پشت تا پشت شاخک 55 سانتیمتر

طول شاخک 115 سانتیمتر

عرض هر شاخک 16 سانتیمتر

فاصله مابین دو شاخک 23 سانتیمتر

تناژ از 1.5 تا 2.5تن

حداقل ارتفاع از زمین 52 میلیمتر

وزن دستگاه 75 الی 85 kg

حداکثر ارتفاع بالابری 17 cm