لیفتراک دیزل 3تن

لیفتراک دیزل 3تن یا دوگانه محصولی برای حمل و بار گیری ، بارهای سنگین در تمامیه محیط ها

لیفتراک دوگانه سوز با موتور نیسان ژاپن ، لیفتراک دیزل با موتور یانمار

هردو ازبهترین موتورهای دنیاهستن و شرکت کوماتسو هم ازهمین مدل موتور استفاده میکنه و هردو دارای گیربکس tcmمیباشند

این لیفتراک در مدلها و برندهای مختلف موجود میباشد