گیربکس شافت مستقیم

گیربکس شافت مستقیم جهت استفاده در بالابر،دستگاه های صنعتی،دستگاه های تزریق پلاستیک و…کاربرد دارد.

گیربکس ها انواع مختلف دارندکه شامل:شافت مستقیم،خورشیدی،حلزونی،مکعبی و…

گیربکس های شافت مستقیم براساس قطر شافت سنجیده میشوند وگیربکس های حلزونی براساس تیپ سنجیده می شوند.